Lokari

Esperi Care antaa esimakua soten vaikutuksista

Esperi Caren tapaus kertoo vanhusten hoidon laiminlyönneistä murheellista kieltä. Huonon hoidon huipentumana yksi vanhus kuoli hoitovirheen johdosta. Kuka tietää, onko näitä tapahtunut aikaisemminkin, mutta jäänyt huomaamatta? Hoito on tämän yritysten laitoksissa ollut heikkolaatuista, ja vanhukset voivat huonosti.

Tämä tapaus antaa esimakua siitä, mitä voi seurata, kun terveydenhuollossa toimitaan yksityisen pääoman ehdoin ja voiton maksimoinnin periaatteella. Potilaan valinnanvapauden nimissä sote-hankkeeseen on sisällytetty yksityisten hoitoalan yritysten pääsy terveysmarkkinoille kilpailemaan julkisen terveydenhuollon yksikköjen kanssa valtion terveysrahoista.

Perustavaa laatua oleva ero julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä on yksinkertainen: julkinen pyrki palvelemaan ja tekemään oikein, yksityinen puolestaan tekemään voittoa. Nykyjärjestelmässä yksityiset terveydenhuollon yritykset toimivat tietääkseni pääsääntöisesti hyvin – poikkeuksena esimerkiksi Mehiläisen veroparatiisiseikkailu, jossa voittoja kotoutettiin veroparatiiseihin ja vältettiin niiden verotus, ainakin Suomessa.

Eräs oleellinen ero nykyjärjestelmän ja soten yksityisen tulorahoituksen välillä on juuri siinä, että nykyisin yksityiset yritykset keräävät voittonsa lähinnä potilaiden omista rahoista, mutta sotessa ne pääsisivät käsiksi yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmiljardeihin.

Esperi Care antaa siis meille oppitunnin siitä, miten yksityinen voitontavoittelija toimii silloin, kun ahneus ottaa ylivallan kohtuudelta. Kustannukset viedään säästöjen tavoittelussa niin alas kuin mahdollista, mikä tarkoittaa esimerkiksi liian vähän hoitajia ja hoitoa, halvempia lääkkeitä, tai ei tarpeeksi lääkitystä sitä tarvitseville, huonompaa ruokaa, niukempia annoksia, jne.

Lisäksi, hoitovirheitä voi sattua, kun hoidosta vastaavat myös epäpätevät ja siten pienipalkkaiset työntekijät. Pätevätkin työntekijät laiminlyövät tehtäviään ja tekevät virheitä kun työpaine on liian kova ja työilmapiiri huono. En usko, että sotessa voitaisiin asettaa toimijoille niin yksityiskohtaisia säännöksiä, että tällainen epäterve voitontavoittelu kyettäisiin kitkemään pois – jos sitä edes halutaan tehdä.

Hallitus ajaa sote-hanketta "maaliin" arvovallan ja poliittisten tavoitteiden ja ideologioidensa innoittamana, ei potilaiden ja veronmaksajien edun pohjalta. Mitä muuta maakuntamalli – jota on perustellusti kutsuttu hallintohimmeliksi –  ja yritysten valinnanvapaus edustavat kuin puoluepolitiikkaa ja -ideologiaa?  Siksi on pelättävissä, että Esperi Caren tapaiset opetukset valuvat kuuroille korville, kuten asiantuntijoiden neuvot ja järjen ääni niin usein tähänkin asti.

Onneksi vaalit ovat lähellä, ja siksi kansalaisten on syytä olla valppaina, ja tuotava muun muassa sote-hanketta koskevat epäilynsä poliitikkojen kuuluville. Vaalien edellä poliitikkojen kuulo paranee tilapäisesti kuin ihmeen kautta, heikentyäkseen taas heti vaalipäivän jälkeen.

Poliitikkojen lisäksi pallo voidaan heittää myös ihmisoikeusprofessoreille ja muille ihmisoikeuksista puhuneille: eikö myös suomalaisilla vanhuksilla ole ihmisoikeudet?

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Meillä on jo säädetty laissa hoitolaitoksien omavalvonnasta näin:

47 §
Omavalvonta

Sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä, sen toteutumista on seurattava säännöllisesti ja toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta voidaan säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

48 §
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

49 §
Toimenpiteet ilmoituksen johdosta

Edellä 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä.

Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään."

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

---

Miksi näin ei ole kuitenkaan toimittu?... Kuka on vastuussa?

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Tämä kertoo koruttomasti sen, että säännöksillä ei välttämättä ole merkitystä käytännössä - kun voittoa tahkotaan. Se tulee pitämään paikkansa myös sote-säännöstön osalta.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Yksilö- ja ryhmävalitukset sekä tutkintamenettely

Vammaisyleissopimuksen valinnanen pöytäkirja nojalla yksittäinen henkilö tai ryhmä voi tehdä valituksen vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle kokemastaan yleissopimuksella tunnustettujen oikeuksien loukkauksesta.

Valinnaisessa pöytäkirjassa määrätään myös komitean aloitteesta tapahtuvasta vakavien ja järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettelystä." - -

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/vammaisten-henkil...

---

PS. Vammainen ei ole tässä kohdin lääketieteellisen diagnoosin saanut, vaan henkilö, jonka toimintakyky ympäröivään yhteiskuntaan ja omin avuin pärjäämiseen ei ole riittävällä tasolla.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Hoivakotien ja muiden laitosten potilaiden omaisten olisi siis seurattava valppaasti omaisensa hoitotilannetta ja tehtävä valitus huonosta hoidosta.

Pekka Pylkkönen

Jos valinnanvapaus tulisi, miksi kukaan valitsisi muita kuin julkisia tuottajia jos ne ovat noin ylivertaisia? Mitä riskiä tässä on?

Asiakashan siinä valitsee, toisin kuin nykyään.

Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala

Kun kaikki on myyty, mistä asiakas sitten valitsee ?
Tuottaja A:n ja Tuottaja A:n välillä ?

"Mitä riskiä tässä on?"
Sanopa se. Nyt mitään riskiä ei ole ollut.
Joku menetti henkensä, mutta olisi varmaan muutenkin kuollut alle 50 vuoden kuluttua.
Monilla ylensyöminen on todellinen uhka, mutta hoitolaitoksissa sekin pelko on turha.
Kaikkien suomalaisten kannalta on upeaa, kun hyvinvointi valuu veroparatiiseista Suomeen.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

#5
Asiakas valitsisi niitä (yksityisiä), joissa ei ole jonoa. - "Valinnanvapaus" sotessa on savuverho, joka pyrkii peittämään yritysten rahastuksenvapauden. Suuret kansainvälisetkin ketjut pääsevät sote-mallissa rahastamaan valtion terveys- ja sosiaalirahoja - ja viemään voittonsa veroparatiiseihin.

Asiakas, siis potilashan valitsee nykyisinkin. Ero on vain siinä, että hän maksaa itse, jos valitsee yksityisen. Jos sote toteutuu, luultavasti asiakas joutuu maksamaan itse lisää, jos haluaa hiukankin tavallisesta poikkeavaa hoitoa.

Esperi Care ja muut vastaavat hoitoskandaalit toivottavasti kaatavat soten maakuntamalleineen ja "vapauksineen".

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset